باما | خرید خودرو خودرو گریت وال ولکس C30 دنده ای

برند از سال از کارکرد از قیمت
مدل تا سال تا کارکرد تا قیمت
به ترتیب1393 ، گریت وال ، ولکس C30 دنده ای
سفيد , صفر کيلومتر , فول شرکتی باسانروف و تیپ جدید آماده...
آگهی سبز
1393/01/21
46,000,000
1392 ، گریت وال ، ولکس C30 دنده ای
سفيد , کارکرد 30,000 , سالم.جهت فروش فوری دارای ضبط تصویری...
آگهی سبز
1393/01/10
43,000,000
1391 ، گریت وال ، ولکس C30 دنده ای
سفيد , کارکرد 30,000 , 4 حلقه لاستیک کومهو بال عقب سرویس ها...
امروز
40,000,000
1393 ، گریت وال ، ولکس C30 دنده ای
سفيد , صفر کيلومتر , اتاق جدید - سانروف دار با طراحی و جلو...
امروز
46,800,000
1392 ، گریت وال ، ولکس C30 دنده ای
سفيد , صفر کيلومتر , فوری فروشی
امروز
44,000,000
1392 ، گریت وال ، ولکس C30 دنده ای
سفيد , کارکرد 29,000 , یک سال بیمه - فنی و بدنه مشابه صفر - ...
امروز
43,000,000
1393/01/27
38,000,000
1393 ، گریت وال ، ولکس C30 دنده ای
سفيد , صفر کيلومتر , اتاق جدید - سانروف دار - صفر خشک- پلاک...
1393/01/27
46,000,000
1393 ، گریت وال ، ولکس C30 دنده ای
سفيد , صفر کيلومتر , قیمت ۴۸ میلیون . خودرو تیپ الیت میباشد...
1393/01/27
48,500,000
1393 ، گریت وال ، ولکس C30 دنده ای
سفيد , صفر کيلومتر , فروش ولکسc30 مدل الیت آماده تحویل- حجم...
1393/01/27
46,000,000
1393/01/26
46,000,000
1393 ، گریت وال ، ولکس C30 دنده ای
سفيد , صفر کيلومتر , صفرکیلومتر تحویلی از نمایندگی در تبریز...
1393/01/26
47,000,000