• هیوندای, سانتافه, 2011

  [ 6 دقیقه پیش ]

  اصفهان

  مشکی، بدون رنگ، 09132220000. سیدقلعه موتور 3500 بسیار تمیز

  کارکرد 100,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو گالری الماس

  142,000,000 تومان

 • هیوندای, سانتافه, 2014

  [ 10 دقیقه پیش ]

  تهران

  موکا، بدون رنگ، فوری قیمت مقطوع شریعتی مجهزبه به دکمهECO مانیتوربز....

  کارکرد 28,700 کیلومتر

  آگهی سبز

  138,000,000 تومان

 • هیوندای, سانتافه, 2015

  [ 29 دقیقه پیش ]

  تهران

  مشکی، بدون رنگ، آماده پلاک/شماره بسته خورده /مشکی متالیک/ 2 دیفران....

  کارکرد صفر کیلومتر

  آگهی سبز شرکت بازرگانی آراز خودرو

  184,000,000 تومان

 • هیوندای, سانتافه, 2015

  [ 35 دقیقه پیش ]

  بوشهر

  مشکی، بدون رنگ، آماده پلاک/شماره بسته خورده/مشکی متالیک / 2 دیفران....

  کارکرد صفر کیلومتر

  آگهی سبز شرکت بازرگانی حمزه ئیان

  184,000,000 تومان

 • هیوندای, سانتافه, 2015

  [ 41 دقیقه پیش ]

  اصفهان

  سفید، بدون رنگ، اتوطاووس.فول فول.باصندوق برقی.رفلکس ومانیتورفابریک....

  کارکرد صفر کیلومتر

  آگهی سبز اتو طاووس

  188,500,000 تومان

 • هیوندای, سانتافه, 2015

  [ 42 دقیقه پیش ]

  تهران

  سفید صدفی، بدون رنگ، ایربگ فول سفارش امریکا+2 دف صندوق برقى+سیستم اینفی....

  کارکرد صفر کیلومتر

  آگهی سبز

  189,500,000 تومان

 • هیوندای, سانتافه, 2015

  [ 42 دقیقه پیش ]

  تهران

  سفید صدفی، بدون رنگ، ایربگ فول سفارش امریکا+2 دف صندوق برقى+سیستم اینفی....

  کارکرد صفر کیلومتر

  آگهی سبز

  189,500,000 تومان

 • هیوندای, سانتافه, 2015

  [ 42 دقیقه پیش ]

  تهران

  سفید صدفی، بدون رنگ، ایربگ فول سفارش امریکا+2 دف صندوق برقى+سیستم اینفی....

  کارکرد صفر کیلومتر

  آگهی سبز

  189,500,000 تومان

 • هیوندای, سانتافه, 2015

  [ 43 دقیقه پیش ]

  اصفهان

  سفید، بدون رنگ، اتوطاووس.امینی فول170m

  کارکرد 7,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو طاووس

  153,000,000 تومان

 • هیوندای, سانتافه, 2015

  [ 43 دقیقه پیش ]

  تهران

  سفید صدفی، بدون رنگ، 10ایربگ فول سفارش امریکا+2 دف صندوق برقى+سیستم این....

  کارکرد صفر کیلومتر

  آگهی سبز

  189,500,000 تومان

 • هیوندای, سانتافه, 2015

  [ 44 دقیقه پیش ]

  تهران

  سفید صدفی، بدون رنگ، ایربگ فول سفارش امریکا+2 دف 10صندوق برقى+سیستم این....

  کارکرد صفر کیلومتر

  آگهی سبز

  189,500,000 تومان

 • هیوندای, سانتافه, 2015

  [ 44 دقیقه پیش ]

  اصفهان

  مشکی، بدون رنگ، اتوطاووس.شرکتی با5سال کارانتی امانت

  کارکرد صفر کیلومتر

  آگهی سبز اتو طاووس

  200,000,000 تومان