• لکسوس, RX350, 2012

  [ 7 ساعت پیش ]

  تهران

  سفید، بدون رنگ، فول زاپاس بزرگ سفارش عمان مانیتور پشت صندلی

  کارکرد 52,000 کیلومتر

  آگهی سبز قابل معاوضه

  350,000,000 تومان

 • لکسوس, RX350, 2010

  [ 8 ساعت پیش ]

  تهران

  مشکی، بدون رنگ، مشابه صفر...استثنایی ترین لکسوس مشکی...بدون رنگ و ....

  کارکرد 85,000 کیلومتر

  آگهی سبز

  275,000,000 تومان

 • لکسوس, RX350, 2010

  [ 8 ساعت پیش ]

  فارس

  مشکی، بدون رنگ، در حد صفر زاپاس نخورده فول کامل سفارش عمان با لندک....

  کارکرد 90,000 کیلومتر

  آگهی سبز قابل معاوضه

  280,000,000 تومان

 • لکسوس, RX350, 2011

  [ 9 ساعت پیش ]

  تهران

  سفید، بدون رنگ،

  کارکرد 72,000 کیلومتر

  آگهی سبز

  311,000,000 تومان

 • لکسوس, RX350, 2012

  [ 9 ساعت پیش ]

  اصفهان

  مشکی، بدون رنگ، فول کامل بدون رنگ وخطوخش مانیتور سر صندلی فابریک ....

  کارکرد 58,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو گالری بهشت (مانیان)

  370,000,000 تومان

 • لکسوس, RX350, 2010

  [ 9 ساعت پیش ]

  اصفهان

  مشکی، بدون رنگ، فول کامل بدون رنگشدگی و خط و خش استثنائی 0913118....

  کارکرد 68,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو شهرام

  285,000,000 تومان

 • لکسوس, RX350, 2010

  [ 9 ساعت پیش ]

  اصفهان

  مشکی، بدون رنگ، فوق العاده تمیز فنى عالى فول کامل با هد اپ ٠٩١٣....

  کارکرد 80,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو شهرام

  275,000,000 تومان

 • لکسوس, RX350, 2010

  [ 11 ساعت پیش ]

  اصفهان

  مشکی، بدون رنگ، اتو گالری الماس سیدقلعه 09132220000 بسیار تمیز بدو....

  کارکرد 90,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو گالری الماس

  275,000,000 تومان

 • لکسوس, RX350, 2012

  [ 11 ساعت پیش ]

  تهران

  مشکی، بدون رنگ، فول کامل...کیلومتر واقعی...مانیتور پشت صندلی فابری....

  کارکرد 70,000 کیلومتر

  آگهی سبز یکتا خودرو

  334,000,000 تومان

 • لکسوس, RX350, 2013

  [ 12 ساعت پیش ]

  تهران

  سفید، بدون رنگ، صفر/با انجین استارت/سفارش عمان/لطفا فقط و فقط خرید....

  کارکرد صفر کیلومتر

  آگهی سبز

  585,000,000 تومان

 • لکسوس, RX350, 2013

  [ 12 ساعت پیش ]

  اصفهان

  سفید، بدون رنگ، اتوسون7...فول کامل زاپاس بزرگ بدون نقطه وخط

  کارکرد 15,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو گالری سون

  460,000,000 تومان

 • لکسوس, RX350, 2012

  [ 13 ساعت پیش ]

  تهران

  سفید، دو لکه رنگ، فول عمان . زاپاس بزرگ . داخل اتومبیل بسیار نو . بد....

  کارکرد 50,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو گالری آرمانی

  300,000,000 تومان