سال
 • پراید, 132 ساده, 1388

  1388، پراید، 132 ساده

  تهران

  سفید، بدون رنگ، هیدرولیک، بدون رنگ ، فنی بسیار سالم، بیمه تا برج 8....

  کارکرد 90,000 کیلومتر

  آگهی سبز

  14,350,000 تومان