• 2015، ام جی، 6

  ام جی ،6

  2015

  % 0

  % 0

  سقف118,200,000

  کف118,200,000

 • 1394، ام وی ام، 530

  ام وی ام ،530

  1394

  % 0

  % 0

  سقف42,800,000

  کف42,800,000

 • 1394، ام وی ام، X33

  ام وی ام ،X33

  1394

  % 0

  % 0

  سقف72,900,000

  کف72,900,000

 • 1394، ام وی ام، 110 چهار سیلندر

  ام وی ام ،110 چهار سیلندر

  1394

  % 0

  % 0

  سقف21,500,000

  کف21,500,000

 • 2015، ب ام و، 320i

  ب ام و ،320i

  2015

  % 0

  % 0

  سقف349,600,000

  کف349,600,000

 • 2015، ب ام و، 328i

  ب ام و ،328i

  2015

  % 0

  % 0

  سقف419,000,000

  کف419,000,000

 • 2015، ب ام و، 520i

  ب ام و ،520i

  2015

  % 0

  % 0

  سقف419,600,000

  کف419,600,000

 • 2015، ب ام و، 528i

  ب ام و ،528i

  2015

  % 0

  % 0

  سقف449,100,000

  کف449,100,000

 • 2015، ب ام و، X1 28

  ب ام و ،X1 28

  2015

  % 0

  % 0

  سقف367,400,000

  کف367,400,000

 • 2015، ب ام و، X1 18

  ب ام و ،X1 18

  2015

  % 0

  % 0

  سقف279,000,000

  کف279,000,000

 • 2015، ب ام و، Z4 20

  ب ام و ،Z4 20

  2015

  % 0

  % 0

  سقف379,000,000

  کف379,000,000

 • 2015، ب ام و، Z4 28

  ب ام و ،Z4 28

  2015

  % 0

  % 0

  سقف419,400,000

  کف419,400,000

 • 2015، ب ام و، X3 28

  ب ام و ،X3 28

  2015

  % 0

  % 0

  سقف449,500,000

  کف449,500,000

 • 1394، پراید، 131SE

  پراید ،131SE

  1394

  % 0.49

  % 0.49

  سقف20,500,000

  کف20,500,000

 • 1394، پراید، 151TL

  پراید ،151TL

  1394

  % 0

  % 0

  سقف17,300,000

  کف17,300,000

 • 1394، پراید، 111SE

  پراید ،111SE

  1394

  % 0.24

  % 0.24

  سقف20,800,000

  کف20,800,000

 • 1394، پژو، 405 SLX

  پژو ،405 SLX

  1394

  % 0.15

  % 0.15

  سقف32,350,000

  کف32,350,000

 • 1394، پژو، 405 GLX

  پژو ،405 GLX

  1394

  % 0.33

  % 0.33

  سقف30,400,000

  کف30,400,000

 • 1394، پژو، پارس

  پژو ،پارس

  1394

  % 0

  % 0

  سقف38,300,000

  کف38,300,000

 • 1394، پژو، SD V8

  پژو ،SD V8

  1394

  % 0.26

  % 0.26

  سقف38,400,000

  کف38,400,000

 • 1394، پژو، 206 تیپ 5

  پژو ،206 تیپ 5

  1394

  % 0

  % 0

  سقف36,900,000

  کف36,900,000

 • 2015، تویوتا، راو 4

  تویوتا ،راو 4

  2015

  % 0.46

  % 0.46

  سقف219,000,000

  کف217,000,000

 • 1394، تیبا، صندوق دار

  تیبا ،صندوق دار

  1394

  % 0.41

  % 0.41

  سقف24,500,000

  کف24,500,000

 • 1394، تیبا، هاچ بک

  تیبا ،هاچ بک

  1394

  % 0.18

  % 0.18

  سقف27,250,000

  کف27,250,000

 • 1394، رانا، LX

  رانا ،LX

  1394

  % 0.6

  % 0.61

  سقف32,900,000

  کف32,900,000

 • 2015، رنو، داستر

  رنو ،داستر

  2015

  % 0

  % 0

  سقف105,000,000

  کف104,500,000

 • 2015، رنو، کولیوس

  رنو ،کولیوس

  2015

  % 0

  % 0

  سقف180,500,000

  کف179,000,000

 • 2014، رنو، فلوئنس

  رنو ،فلوئنس

  2014

  % 0

  % 0

  سقف125,500,000

  کف124,500,000

 • 1393، رنو، پارس تندر

  رنو ،پارس تندر

  1393

  % 0.45

  % 0.45

  سقف44,500,000

  کف44,200,000

 • 1393، رنو، تندر 90 E2

  رنو ،تندر 90 E2

  1393

  % 0.33

  % 0.45

  سقف44,950,000

  کف44,700,000

 • 1394، سمند، LX

  سمند ،LX

  1394

  % 0.16

  % 0.16

  سقف31,750,000

  کف31,750,000

 • 2015، کیا، اپتیما

  کیا ،اپتیما

  2015

  % 0.62

  % 0.62

  سقف163,000,000

  کف161,000,000

 • 2015، کیا، اسپورتیج

  کیا ،اسپورتیج

  2015

  % 0

  % 0

  سقف162,000,000

  کف160,000,000

 • 2015، کیا، سراتو 2000

  کیا ،سراتو 2000

  2015

  % 0

  % 0

  سقف125,000,000

  کف123,000,000

 • 2015، لکسوس، ES250

  لکسوس ،ES250

  2015

  % 0.66

  % 0.67

  سقف300,000,000

  کف297,000,000

 • 1394، لیفان، 1.8 620

  لیفان ،1.8 620

  1394

  % 0

  % 0

  سقف44,300,000

  کف44,300,000

 • 1394، لیفان، X60

  لیفان ،X60

  1394

  % 0

  % 0

  سقف59,400,000

  کف59,400,000

 • 2015، هیوندای، ix35

  هیوندای ،ix35

  2015

  % 0

  % 0

  سقف160,000,000

  کف158,000,000

 • 2015، هیوندای، سوناتا

  هیوندای ،سوناتا

  2015

  % 0.59

  % 0.6

  سقف170,000,000

  کف168,000,000

 • 2015، هیوندای، ix45

  هیوندای ،ix45

  2015

  % 0.99

  % 0.5

  سقف201,000,000

  کف199,000,000

 • 2015، هیوندای، النترا

  هیوندای ،النترا

  2015

  % 0

  % 0

  سقف125,000,000

  کف122,500,000

 • 2015، هیوندای، اکسنت

  هیوندای ،اکسنت

  2015

  % 0

  % 0

  سقف96,000,000

  کف94,000,000